T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Erenköy
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

İdari Birimler


 • Satın Alma Birimi
 • Sivil Savunma Birimi
 • Maaş ve Döner Sermaye Birimi
 • Gider Tahakkuk ve Bütçe Birimi
 • Gelir Tahakkuk ve Fatura Birimi
 • Gelen Giden Evrak Birimi
 • Hasta Kabul Birimi
 • Teknik Hizmetler Birimi
 • Personel Özlük Birimi
 • Vezne Birimi
 • Santral Birimi
 • Ayniyat ve Depolar
 • İstatistik ve Verimlilik Birimi
 • Şoför Hizmetleri
 • Biyomedikal Birimi
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Yemek Hizmetleri
 • Temizlik Hizmetleri
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Morg Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Sağlık Kurulu Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi